69585

گروه‌های تروریستی تحت اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند/ با هدایت رهبری ا...

وزیر اطلاعات با بیان اینکه گروه‌های تروریستی تحت اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند، گفت: دشمن بارها خواسته توطئه کند و صدها توطئه هم داشته‌اند؛ اما با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، توطئه‌ها خنثی و در نطفه...