13941014000092_PhotoA

دارایی‌های بلوکه ایران؛ دستاویز تاجران برجام/ بازی با افکار عمومی برای...

جوهر امضای برجام خشک نشده که دارایی‌های بلوکه، دستاویز سیاسی‌کاری برخی دولتمردان برای اوج و حضیض روزهای سیاسی کشور شده است و با یک مشت دلار هر روز به گونه‌ای با افکار عمومی بازی می‌شود....