13950810000949_photoa

مردم نیازمند حل مشکلات معیشتی خود هستند/ مجموعه اقتصادی کشور ضعف دارد/...

معاون اول رئیس جمهور گفت: انکار نمی‌کنیم در مجموعه اقتصادی کشور نقاط ضعفی وجود دارد در جامعه امروز به شدت نیازمند ایجاد اشتغال هستیم و بخش وسیعی از مردم ما نیاز دارند که به سرعت به مسائل معیشت آنها ب...
139407241100091176304894

دستور حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیونی رسماً صادر شد...

هیات دولت آیین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، رقم ۳۵ میلیون تومان شامل خانوارهای ۴ نفره به پایین است و بر...