13941129000427_PhotoA

اتحادیه اروپا باید در مبارزه با تروریسم به فرمول واحد برسد/ وهابیون رب...

رئیس مجلس در دیدار با وزیر فدرال و امور کشاورزی و محیط زیست اتریش، گفت: مسلمانان مخالف تروریست‌ها هستند و فقط یک گروه کوچک وهابیون از تروریست‌ها حمایت می‌کنند که ربطی به مسلمانان و اسلام ندارد....