139504122201211628056964

در دیدار ۵ ساعته صریح و صمیمانه با دانشجویان مطرح شد ۱۲ توصیه مهم امام...

بیش از هزار دانشجو از جمله نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی، عصر روز شنبه در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت الله خامنه ای، حدود ۵ ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسل ج...