1397021916451786014090494

عزل مسئول به‌خاطر عمل نکردن به قرآن

سوده همدانی دختر عماره گوید: یک سال امام‌علی(ع) شخصی را برای گرفتن زکات به سوی قبیله ما (قبیله همدان که تیره‌ای از مردم یمن بوده، و در حوالی کوفه سکونت داشتند) اعزام داشت....
Untitled-1

ثواب صلوات درماه شعبان ده برابراست

در آسمان ، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا درختی است که آن را درخت تحیّات نامند . بر آن درخت آشیانه مرغی است به نام مرغ صلوات و وقتی مؤمنی در ماه شعبان برسیّد پیغمبران (ص) صلوات...
39ab3435cacf1a08e9825cb605dc66ac_L

سیره فردی ائمه اطهار در امر پوشش و آراستگی...

در سیره ائمه (ع) اهمیت دادن به آراستگی ظاهری و زیبایی بیرونی از جایگاه والایی برخوردار است، تا بدانجا که از اولی ترین خصوصیات ظاهری ای که تحسین دوست و دشمن را در برخورد با ایشان بر می انگیخت همین موض...
2b3e8441e8e4676b13d1597491e3f2ef_L

سیره فردی معصومین در رابطه با حیوانات

حیوانات نیز بخشی از دنیای پیرامونی ما را تشکیل می دهند که خدای متعال آنها را نیز رام و مسخر آدمی ساخته تا انسان با بهره گیری از منافع گوناگون آنها (استفاده های غذایی، دارویی، باربری، امر پوشاک، آزمای...
db37724a1e79e40f446eb56812b3313c_L

سیره فردی ائمه اطهار(علیهم اسلام) در امر تغذیه...

توجه به استفاده از تغذیه سالم در سیره و فرهنگ اهل بیت (ع) در راستای اهمیت وافری است که آیین اسلام برای جسم انسان قائل است . چرا که حفظ سلامتی از جایگاه ممتازی در این آیین برخوردار است و سفارشات فراوا...
474d52ab97f559cf97024390d286c9cc_L

چیستی و چرایی سیره معصومین (علیهم السلام)...

راه و رسم زندگی برای یک مسلمان نمی تواند جز از طریق الهام گرفتن و اسوه قراردادن اولیای دینی باشد ؛ چرا که به همان دلیلی که ایمان به گفته های ایشان لازم است ، تبعیت از سیره و منش فردی و اجتماعی ایشان ...
665f5d6be934d61068fc2727cefc7ef5_L

راهکارهای عاقبت بخیری از نگاه امام رضا(ع)...

رهنمودهای حیاتبخش امام رضا (ع) چراغ راهی برای رسیدن به قله های تعالی و امید و عبور از گردنه های پر و پیچ و خم زندگی است و هیچ چیز در این دنیا مهم تر از پایان رضایتبخش و عاقبت نیکو نیست . امام رضا(ع) ...