78314

جوانان حزب اللهی بیانات رهبر انقلاب را نصب‌العین قرار دهند...

رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه جوانان حزب اللهی باید فرمایشات رهبری را نصب العین قرار دهند گفت: دغدغه‌‌هایی که ایشان راجع به اقتصاد مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی دارند را بررسی کرده و ببینید برای مقابله...