139408131003295966447414

انتخابات پرشور پشت دشمن را می‌لرزاند/ شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است...

مرجع تقلید شیعیان گفت: برگزیدگان این انتخابات برای چند سال قرار است سرنوشت کشور را در دست بگیرند از همین رو شرکت در انتخابات وظیفه شرعی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی است که باید شرکت کنیم تا قوت و قدرت‌ما...