13931209000479_PhotoA

کشورها بدون جهاد و شهادت دچار نفوذ می‌شوند/ احیای فرهنگ ایثار و شهادت ...

یکی از مراجع عظام تقلید با تاکید بر اینکه ولایت فقیه سلاح شکست‌ناپذیر جامعه اسلامی است، تصریح کرد: جهاد و شهادت از ابزار ولایت فقیه است و کشورهایی که از این ابزار بهره‌مند نیستند، دچار نفوذ دشمن می‌ش...