139505160904378958298694

مروری بر جنگ نفتکش‌ها؛ وقتی آیت الله خامنه‌ای در نیویورک «دولت آمریکا»...

حضور رئیس جمهور وقت در سازمان ملل تحت الشعاع حادثه‌ی خلیج فارس قرار گرفت. آمریکا در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۶۶ ساعت ۲۲/۴۰ با دو فروند بالگرد، کشتی «ایران اجر» را به اتهام کاشتن مین در خلیج فارس، مورد حم...