139410271327519336920924

حائری شیرازی: ظهور داعش زمینه میلیونی شدن حرکت امت شیعه را ایجاد کرد...

عضو مجلس خبرگان رهبری در رابطه با موضوع تحجر گفت: هرآنچه به اسرائیل بپیوندد محو و نابود می‌شود و آن گروه‌هایی که پیش از این ریشه در اسلام داشتند زمانی که با اسرائیل همراه شدند ریشه آنها از اسلام خارج...