73d322d0b7fba9da3c4b4cccf26ed5eb_L

آشنایی با چند اثر اخلاقی از آیت الله امینی...

رسالت مداران و دردمندان در حوزه تربیت اگر احساس خطر می‌کنند باید اولًا: برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی دشمن را شناسایی کنند، و ثانیاً: با توجه به آن‌ها در برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی خود تجدید نظر ک...