139402301647188735337254

جانباختن زائران رضوی نتیجه سوءمدیریت در حمل و نقل کشور است/ مسبب و یا ...

مرجع تقلید شیعیان در واکنش به حادثه برخورد دو قطار در مسیر مشهد و کشته‌شدن تعدادی از زائران رضوی گفت: درگذشت جانسوز این عزیزان، مرگ طبیعی نبوده و معلول مستقیم تقدیر الهی نیست بلکه نتیجه سوءمدیریت حمل...