e2bf03d29c489ee57637a8f534afa56b_L

سید محمد از جنس نور

آیت الله مجتهدى: حالا وقتى این عالم بزرگوار وارد مدرسه ما مى شوند، تمام حوزه را نور فرا مى گیرد و خداوند متعال هم در عوض، علاوه بر تأمین آخرت، دنیاى این گونه افراد را هم تأمین مى کند. من در وصیت نامه...