زندگی نامه حضرت آیت الله پهلوانی.( سعادت پرور)...

آیت‏ الله علی پهلوانی تهرانی (سعادت‏پرور)، در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی در تهران تولد یافت. خانواده مذهبی و سرشت روحانی وی را در نوجوانی به حلقه درس مرحوم شیخ محمد زاهد وارد کرد و در عنفوان جوانی بهره‏های ا...