69388

بخش‌ حقوقی دستگاه‌های دولتی ضعیف است/ برخی دستگاه‌های اجرایی برای عدم ...

رئیس قوه قضاییه گفت: بارها به دستگاه‌های دولتی حتی به رئیس جمهور تذکر دادم که بخش‌های حقوقی‌شان ضعیف است گویا انگیزه کافی ندارند و متاسفانه وکلای آنها برای دفاع از حق‌شان در دادگاه حاضر نمی‌شوند....