139411141118346927030254

سیف باید در مورد محرمانه شدن آمار به نمایندگان مجلس توضیح دهد...

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان قرار شده در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی بعد از انتخاب موضوع محرمانه شدن آمارهای اقتصادی در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، گفت: آقای سیف باید در مورد عدم اعلام آمارها...