139503141112072457855754

دستگاه‌های متولی کاهش آلودگی هوا به تکالیفشان عمل کنند/ این موضوع در د...

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: آلودگی هوا یک بحث بسیار پیچیده است که دستگاه‌های مختلف و مرتبط این موضوع را دنبال می‌کنند و ما به دستگاه‌های مختلف در رابطه با انجام تکالیفشان تأکید می‌کنیم....