خامنه ای

کلام مقام معظم رهبری در مورد آفات همنشینی ائمه جمعه با اصحاب قدرت و ثر...

 آفات همنشینی ائمه جمعه با اصحاب قدرت و ثروت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت؛ یکی از چیزهای مهم این است که سر سفره‌ی اصحاب ثروت و قدرت تا میتوانیم حاضر نشویم. نامه‌ی...