139302181049171392709534

کاهش آسیبهای اجتماعی درخواست همه خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی و حاکمیت...

معاون سیمای رسانه ملی گفت: آسیبهای اجتماعی نگرانی خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و حاکمیتی است و رسانه ملی با کارکردهای آگاه سازی و اطلاع رسانی در کنار دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی، نقش مهمی را ایفا می‌...