139503131150264097830784

بان کی‌مون گزارشی منصفانه درباره کوتاهی آمریکا در عمل به تعهدات برجامی...

مقام وزارت خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل توصیه کرد با توجه به عدم حضور در مذاکرات هسته‌ای در گزارش خود به شورای امنیت به فشارهای سیاسی چند عضو توجه نکرده و گزارشی واقع‌بینانه ارائه دهد....