139503161229148677867174

رمز آزادی فلوجه

با وجود تردیدافکنی رسانه‌های سعودی و قطری و برخی از رسانه‌های غربی، خبرهای رسیده نه تنها از آزادسازی فلوجه و پاکسازی آن بلکه از آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل واقع در استان نینوا حکایت دارد̷...