139504181624017408093444

عملیات ضربتی خاموش کردن آتش موفق نبود/ ۱۵ ساعت باید صبر کنیم تا مواد م...

وزیر نفت با اشاره به اینکه عملیات ضربتی خاموش کردن آتش تا این لحظه موفقیت آمیز نبوده است، گفت: طبق اعلام تیم عملیات، حدود ۱۰ تا ۱۵ ساعت زمان می برد تا محتوای مواد سوختی درون مخزن بسوزد و به پایان برس...