عاشورا

اعمال سفارش شده در شب و روز عاشورای امام حسین (علیه السلام)...

در منابع مختلف شیعه اعمال گوناگونی برای شب و روز عاشورا مطرح شده که در این زمینه میرزا جواد آقای تبریزی در المراقبات به احیای شب عاشورا، خواندن نماز مخصوص و… اشاره کرده است. به گزارش خبرنگار قر...