باقری

سرلشکر باقری: ارتش آمریکا ترامپ را برای جلوگیری از حمله به ایران توجیه...

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: روزی که پهپاد زده شد، رئیس‌جمهور آمریکا تا آستانه تصمیم رفت، اما اجرا نکرد و این تصمیم، حاصل برآورد اطلاعاتی ارتش آمریکا و توجیهی بود که رئیس‌جمهور آمریکا شد. به گزارش ...