حدیث

سخن امام صادق علیه السلام در مورد عالم اهل دنیا...

امام صادق علیه السلام: هرگاه عالمى را دوستدار دنیایش دیدید، در دین خود، به او اعتماد مکنید؛ زیرا هر که دوستدار چیزى باشد، فقط آنچه را که دوست دارد را حفظ مى کند. نیز[حضرت] فرمود: خداوند به داوود علیه...
تشکیلات

اصل بیست و یکم و بیست و دوم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل بیست و یکم : حرکت به اندازه توان برنامه ریزی و سنجش توان موجود در : مدیر تشکیلات اعضای تشکیلات و مخاطبان تشکیلات ، می تواند در حدّ زیادی موفّقیّت را تضمین نموده و درصد شکست را به حداقل برساند ، ا...