39461

خودشناسی-مرتبه نباتی-تولید مثل

از اولین و اثرگزارترین مراحل شکل گیریِ پایه های شخصیت نفس انسانی مرحله انعقاد نطفه و طهارتِ پدر و مادر در ابعاد گوناگون ، حین مواقعۀ می باشد ، که شامل طهارت در مراحل زیر می باشد :...