139503101455494257803384

حمله به ارزش های دینی در فضای مجازی؛ ماه رمضان از راه نرسیده هنجارشکنا...

جریان ضد انقلاب از مردم خواسته اند که در طول ماه رمضان، هر روز از غذایی که برای ناهار درست کرده اند عکس گرفته و آن را در کانال قرار دهند، باشد که از این روش بیش از پیش ارزش و اهمیت فرهنگ روزه داری را...
e24cfae7f84287c076a251ad29dd373a_L

ابتذال فرهنگی، رویکردی هویت ستیزانه/ ابتذال سینما...

جریانهای ضد فرهنگی در کشورهای جهان در یک رتبه نیستند. برخی به بخشی از فرهنگ جامعه آسیب میرسانند و دسته دیگر، تمام هویت فرهنگی را مخدوش میسازند. لمپنیسم یا ابتذال فرهنگی، جریان هویتستیزی است که به تما...
5e21d3cfd9bcc0db13ae5da246518d87_L

عامل و ریشه ضد فرهنگ ها

یکی از بحث های مهم درباره جریان شناسی، توجه به شبکه های تولید این جریان ها برای ایجاد تفرقه، اختلاف، تشنج فکری و رفتاری در جهان اسلام است و یکی از آن جریان ها، جریان فراماسونری است که عامل و ریش اصلی...
b8dfc257724636824a37ed39b7c9ef8f_L

جریان فرهنگی مرجعیت تشیع در دوران غیبت امام عصر...

شیعه در دوران غیبت صغری(۲۶۰-۳۲۹ق) و غیبت کبری(از ۳۲۹-تاکنون) با بحران رهبری معصوم روبرو شد و فراز و نشیب هایی را طی کرد، اما هیچ چیز شیعه را از رشد و بالندگی باز نداشت.بلکه همواره تاریخ بشریت را تحت ...
3e1b13ed5e0b5340a5136d8da8daa9be_L

زرشناس: فرهنگ و اقتصاد لیبرالیستی، «اسب‌تروا»ی غرب که در قلعه انقلاب م...

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید: دو حوزه اقتصاد و فرهنگ می‌تواند مانند «اسب تروا» غرب در قلعه ما عمل کند و تمام آنچه را استعمار غرب مدرن از ما می‌خواهد به آن‌ها برگرداند....
fce954322fa92f3392ceef82384ee0e7_L

جریان شناسی فرهنگی تشیع در عصر انسان ۲۵۰ ساله...

از اصول جریان‌های فرهنگی شیعی از ابتدا، اعتقاد به امام عادل و معصوم، نتیجه‌اش اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ی حکومت‌های غیرمعصوم در زمان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ی حکومت‌های غیرمأذون در دوران غیبت است. ...
d34caa2ce7f04361bbd5a582194d6921_L

فرهنگ چیست؟/ جریان چه خصوصیاتی داد؟

جریان‌شناسی یعنی شناخت جریان‌ها و جریان عبارت است از جمعیت نظام‌مند مدیریت شده و تاثیرگذار بر جامعه و بسته به محل تاثیر، آن جریان را می‌توان جریان سیاسی یا فرهنگی یا … دانست....