15267278960d6e9dc9bfcf4ab3f6ca09_L

از life style تا حیات طیبه (۵)

کار و تلاش مطمئنا یکی از مهمترین ویژگی هایی که در سبک زندگی اسلامی مورد توجه قرار میگیرد، بحث کار و تلاش است. در بعضی از روایات کار و تلاش برای طلب روزی حلال به عبادت برتر تعبیر شده است. شاید مهم تر ...
63de4f3c6303b2f95afa397bd1aa79d0_L

از life style تا حیات طیبه (۴)

ضرورت تعلیم و تعلم در ادامه بحث سبک زندگی به رابطه انسان با خود رسیده بودیم که در ذیل این رابطه بحث تعقل و تدبر و جنبه های مختلف آن را بررسی کردیم.اما باب دوم در رابطه انسان با خود مربوط می شود به ضر...
46dab725dcec21832ff6fc55e05fcea7_L

از life style تا حیات طیبه (۳)

پس از ارائه دسته بندی برای ورود به مباحث سبک زندگی، حوزه ای که در ابتدا به آن خواهیم پرداخت تعامل انسان با خود است. وقتی تصمیم میگیریم که درباب تعامل انسان با خودش سخن بگوییم، اولین گام، تفکر و تعقل ...
83a2ea62e0f4cfa71f77de7659289685_L

از life style تا حیات طیبه (۲)

مولفه های سبک زندگی یکی از روشهایی که می توان به درک بهتری از مفهوم « سبک زندگی » از نظر اندیشمندان مختلف دست یافت، بررسی عناصر و مؤلفه هایی است که ایشان برای سبک زندگی بر شمرده و یا در تحقیقات خود ا...
09dad4a644cf4e7edd2e0dd7a337d51f_L

از life style تا حیات طیبه

پرداختن به مفاهیم کلی همچون سبک زندگی در عین سادگی دشواری‌های خاص خودش را هم دارد. به تعبیری می‌توان گفت که سبک زندگی، سهل ممتنعی است که به خاطر بسیط بودن بیش از حدش، نمی‌توان حدود و ثغور آن را به صو...