e1a5260e14d121b13781ae5a05e2a9ed_L

کار آفرینی

کیفیت آموزشی باید بالا باشد تا افراد باهوش بتوانند درعرصه هایی که لازم است وارد شوند و یاد بگیرند و تولید کنند و کارآفرینی ارتقا یابد و کسانی که هوش یا توان لازم را برای آموزش با کیفیت ندارند وارد عر...
b2da57299c335071295cb3c9ca8d3760_L

حمایت

یکى از نقیصه هاى عمده اى که بنده در بعضى از دولتهامان در طول این سالها مشاهده کرده ام ، پیگیرى نکردن و دنبال نکردن کارهاست . کار را با شوق و ذوق شروع میکنند ، بعد نصفه کاره میماند ! چرا؟ چون مدیران ح...
a98e5d15b6934ee6e4f147612d8131a6_L

تولید ملی را چگونه حساب می کنیم؟ (۲)

در اقتصاد هر آماری به جز تورم ، که شنیدید حتما سوال کنید که این آمار اسمی است یا واقعی؟ دو مثال از قدرت خرید و نرخ برابری قدرت خرید : ممکن است شخصی گلایه کند که چرا قیمت گوشت سه برابر شده است ولی توج...
2c593ca5084271e3271767ea5d67e498_L

تولید ملی را چگونه حساب می‌کنیم؟ (۱)

وقتی تولید ملی را به عنوان هدف انتخاب می کنیم در اقتصاد باید آمار داشته باشیم تا هر لحظه بدانیم که چه قدر رشد کرده ایم و چه قدر این هدف محقق شده است؟ اندازه گیری برای اقتصاد مثل آزمایش برای پزشک است ...
88b3960361835836e444d41321daf95e_L

بهره وری (۲)

اگر قائل به مدنی بالطبع بودن باشیم و کارها را تقسیم کنیم، کارها تخصصی تر می شود و اگر کارها تخصصی شود بهره وری بالا می رود.  علت هم این است که هر کس روی کار خودش تمرکز می کند و لذا مهارتش در کار خودش...
97ff5b5c23c82287559552b36b16e270_L

بهره وری

هر کس که بهره وری بالاتری دارد باید تولید کند ، مثلا بین یک استاد و بین یک دامدار، اگر شیر را دامدار تولید نکند اسراف کرده ایم . یکی از معیارهای اتلاف نکردن و اسراف نکردن این است که ماهرترین فرد تولی...
2c593ca5084271e3271767ea5d67e498_L

تولید ملی

تولید چیست و ملی بودن آن به چه معناست؟ تولید به خروجی کالا و خدمات در اثر فرآیندهای کار و تلاش می گویند. هم از مقوله فرآیند است و هم از مقوله خروجی. ورودی ها ، نهاده های تولید هستند، تولید نیستند....
dc4e2c5affa3554bafe24d1b3130414d_L

جبهه اقتصادی

هدف ما آشنایی با پیام های اقتصادی مقام معظم رهبری است . شیوه ما به این سبک است که در مواردی این مفاهیم را شرح خواهیم داد و مفردات اقتصادی را آموزش می دهیم و در مواردی دیگر مبتنی بر فهم خودم فرموده ها...