90246

عربستان کارخانه تولید تروریست در جهان دارد...

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در برخی از کشورهای پیرامونی منطقه ما افرادی اقدامات تروریستی انجام می‌دهند که در آنجا درس خوانده و زندگی کرده‌اند و ماموریت گرفته و بجای دیگری رفته‌ و امروز به دلیل اخت...
90185

نیروهای مسلح در هیچ شرایطی غافلگیر نمی‌شوند...

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: با توجه به آمادگی‌هایی که در ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح وجود دارد، نیروهای مسلح در هیچ شرایطی غافلگیر نمی‌شوند و اگر تهدیدی بخواهد خودنمایی کند قطعاً تهدید کننده از کر...
1395120714094489110107124

۴ نکته کلیدی در آزاد سازی موصل

آغاز سریع و دقیق عملیات آزاد سازی بخش غربی موصل نشان می‌دهد که این عملیات فراتر از تصورات و پیش بینی‌ها، نهایتا تا سه ماه زمان برای آزاد سازی کامل استان نینوا نیاز دارد....