139502041554339017565204

نوربخش خطاب به وزیر اقتصاد: کسی حق ندارد به تامین اجتماعی توهین کند/طی...

رئیس سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به اظهارات طیب نیا در جلسه شورای گفتگو گفت: به سازمان تأمین اجتماعی توهین شده است، این سازمان با ۷۰ هزار پرسنل کمال همکاری را با دولت دارد و بار دولت را به دوش می‌ک...
139306031729489283484254

۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور افزوده شد...

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تشریح ۶ چالش اقتصاد ایران گفت: علیرغم میزان اشتغال ۷۰۰ هزار نفری که در بازار کار ما در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شد....