درباره توان دفاعی خود حاضر به مذاکره و مصالحه با هیچ کشوری نیستیم

[ad_1]


دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین گفت: آزمایش موشک “قدر” به هیچ عنوان نقض برجام محسوب نمی‌شود و ایران هیچ‌گاه درباره توان دفاعی خود حاضر به مذاکره و مصالحه با هیچ کشوری نیست.

[ad_2]

لینک منبع