منتخب مردم سرخس در مجلس دهم: معیشت مردم و خروج از رکود دستور کار اصلی مجلس دهم باشد

[ad_1]


منتخب مردم سرخس در مجلس دهم گفت: معیشت مردم و خروج از رکود باید دستور کارهای اصلی برای مجلس آینده باشد.

[ad_2]

لینک منبع