سه چیز نجات بخش

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در سفارش به علی (ع) فرمود: سه چیز مایه نجات انسان است:

7173953_458

۱- ترس از خدا در نهان و آشکار؛

۲- میانه روی در حال فقر و بی نیازی؛

۳- منصفانه سخن گفتن در حال خشنودی و خشم

وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۹۵