حرکت دولت خلاف جهت تولید مسکن/غفلت امروز تا ۴۰ سال قابل جبران نیست

[ad_1]


عضو سابق شورای عالی مسکن با تاکید بر این‌که سیاستهای دولت در مسیر خلاف راهکار استفاده از ظرفیت‌های بخش مسکن برای خروج از رکود است، گفت:اگر به داد بخش مسکن نرسیم، جمعیت کشور پیر می‌شود، معضلی که تا ۴۰ سال بعد هم قابل جبران نخواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع