ادامه بررسی پرونده‌ نورچشمی‌ها /برخی وزرا از دسترسی به اینترنت در روستا سخن می گویند! آب آشامیدنی و نیازهای اولیه روستاییان را تامین کنید

[ad_1]


رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بدون در نظرگرفتن روابط و فشارها،کار رسیدگی به پرونده‌های کلان و نورچشمی‌ها دنبال می‌شود،گفت:برخی از وزرا از دسترسی اینترنت روستایی سخن گفته‌اند،ولی پیش از آن نیازهای اولیه روستائیان از جمله کمبود آب آشامیدنی رفع شود.

[ad_2]

لینک منبع