برای برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد

[ad_1]


معاون اول رییس جمهور گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع