مقاله سراسر انتقادی مقام سعودی از اوباما/وقتی کدخدا متحدین خود را تنها می‌گذارد

[ad_1]


مقاله ترکی الفیصل تحت عنوان « نه آقای اوباما» خلاصه ای از ناامیدی عربستان سعودی از اظهارات اخیر باراک اوباما متحد بزرگ سعودی است که در مجله «اتلانتیک» منتشر شد.

[ad_2]

لینک منبع