ازخودم گلایه دارم بخاطر دلهایی که شکستم بخصوص دل امام ره و رهبرم

[ad_1]


از خودم گلایه دارم ،بخاطر اینکه امسال چند بار پیرو مرادم در مورد پس از خود سخن گفتند ومن هنوز دق نکرده ام وچقدر عوض شده ام …از خودم گلایه دارم ،بخاطر دلهایی که شکستم بخصوص دل امام ورهبرم را چقدر اندک به راهنمایی های او توجه کردم.

[ad_2]

لینک منبع