آیین‌نامه موسیقی دانشگاه‌ها مصوبه شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها است

[ad_1]


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آیین‌نامه موسیقی دانشگاه‌ها مصوبه شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها است.

[ad_2]

لینک منبع