موگرینی ۲۷ فروردین به تهران می‌آید

[ad_1]


مسئول امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا اواخر ماه فروردین سال نوی هجری شمسی برای دیدار با مقامات ارشد کشورمان به تهران می‌آید.

[ad_2]

لینک منبع