با بدعهدی آمریکایی‌ها چه باید کرد؟

[ad_1]


پای دستاوردهای کشورخون عزیزترین و شریف‌ترین دانشمندان جوان ایرانی ریخته شده است، شایسته نیست به جای فریاد زدن بر سر آمریکایی‌ها که چرا بدعهدی می‌کنید بر سر منتقدین بکوبند که بارها مشفقانه در مورد بدعهدی آمریکایی‌ها هشدار داده بودند.

[ad_2]

لینک منبع