"سنوات" از سال ۹۵ معاف از مالیات است

[ad_1]


پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ آن، از سال ۹۵ طبق بند۵ ماده ۹۱ این قانون، کسر مالیات از سنوات از سال آینده غیرقانونی است.

[ad_2]

لینک منبع