مصوبه مجلس برای تخفیف خسارت به مسببان حوادث رانندگی + جزئیات و شرایط

[ad_1]


نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه و وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه رانندگی نسبت به تقسیط یا تخفیف در دریافت خسارت از مسبب حادثه اقدام شود.

[ad_2]

لینک منبع