دو فوریت و کلیات لایحه دودوازدهم بودجه ۹۵ به تصویب رسید

[ad_1]


نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوفوریت و کلیات لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را تصویب کردند.

[ad_2]

لینک منبع