دولت اوباما شریک و همدست در حکم ضدایرانی دادگاه آمریکایی است

[ad_1]


سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید حکم اخیر دادگاهی در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران جدیدترین تولیدات دستگاه قضایی آمریکا در میدان مسابقه تبعیت کورکورانه از سناریوهای صهیونیستی ایران‌هراسی است.

[ad_2]

لینک منبع