دولت اوباما شریک و همدست در حکم ضدایرانی دادگاه آمریکایی است

[ad_1]


سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید حکم اخیر دادگاهی در آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین تولیدات دستگاه قضایی آمریکا در میدان مسابقه تبعیت کورکورانه از سناریوهای صهیونیستی ایران هراسی است.

[ad_2]

لینک منبع