سازمان مدیریت بدترین برنامه ممکن را نوشته/"نهادگرایی" در دولت یازدهم عدالت را محقق نمی‌کند

[ad_1]


کارشناس حوزه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بدترین برنامه ممکن را نوشته، گفت:”نهادگرایی” در دولت یازدهم عدالت را محقق نمی‌کند و این دولت به دنبال متولّد کردن توسعه‌ی غربی از بطن الگوی اسلامی – ایرانی است.

[ad_2]

لینک منبع