برادران متهم در قتل و نزاع مسلحانه، تسلیم پلیس شدند

[ad_1]


دو برادر که متهم اصلی نزاع مرگبار و مسلحانه در پارک ههید رجایی بودند، خود را تحویل پلیس دادند.

[ad_2]

لینک منبع